farmaknap
©2009 MarcoPolo Software
O nás Verejné súťaže Kontakt
Verejné súťaže

Výzva na predkladanie ponúk
(zadávanie podprahovej zákazky)

Názov predmetu zákazky
Prístavba pre porážanie zvierat a spracovanie mäsa - Lukové

Príloha: Výzva na predkladanie ponúk